Ukraina - INFO


Kontakt:

tel. 0-602 50 74 22
fax. (22) 840-03-98


e-mail: info@ukraina-info.com


Polish Ukraine English Russian


W izy dla Ukraincow:
F

ormularz wizowy dla Ukraincow:

Z aproszenie do Polski:
Zaproszenie do Polski

INFORMACJA w polskim >>>

INFORMACJA w ukrainskim >>>

 

 

Ukraina-INFO
Tel. (+48 22) 840 63 85
Fax (+48 22) 840-03-98
Tel. kom. (+48) 602 50 74 22


E-mail: info@ukraina-info.com

Http: www.visa.ukraina-info.com

W iadomość
1. Imię i Nazwisko:

2. Zwrotny adres email:

3. Telefon kontaktowy:

4. Temat

5. Twoje pytania, uwagi, i komentarze:
2002 Ukraina - INFO
Created by Ukraina - INFO